Zpracování a energetické využívání bioodpadů

Nakládání s odpady, zemědělská činnost a poskytování služeb pro zemědělství.

O společnosti WEKUS

Společnost vznikla v roce 1997. Tehdy měla úplně jiné zaměření, než je tomu nyní. V době svého vzniku se zaměřovala na výkony v oblasti truhlářské výroby a provádění elektromontážních prací. Tuto činnost v roce 2003 ukončila. V roce 2008 nastala částečná změna vlastnické struktury společnosti a činnost společnosti byla obnovena. Její opětovné oživení v podnikání souviselo s rozhodnutím vlastníků o novém nasměrování vlastní činnosti společnosti a to se záměrem postavit bioplynovou stanici.

V bioplynové stanici vyrábět elektrickou energii a zároveň vyrobenou tepelnou energii využít při zpracovávání odpadů. Dalším záměrem společnosti je zemědělská činnost v rostlinné výrobě a to z důvodu zajištění vlastních zemědělských vstupních materiálů do bioplynové stanice. Od roku 2011 společnost hospodaří na celkové výměře cca 350 ha zemědělské půdy. V rámci zajištění rozvoje, se v dalším období zaměří na získání práv k zemědělskému hospodaření na větších výměrách. Z důvodu naplnění záměrů s výstavbou BPS , musel být změněn územní plán obce Málkov, do jejíž území stavba BPS spadá. Stavba BPS bude navazovat na provozovnu kompostárny společnosti Bioimpo s.r.o. Činnost obou společností je úzce provázána.

Foto 17,

Uskutečnění záměru výstavby BPS vyvrcholilo získáním kladného stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., Zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Na základě tohoto stanoviska společnost zažádala o stavební povolení. Dalším krokem bylo zažádání o dotaci prostřednictvím společnosti Grantika České spořitelny a.s. V roce 2010 Ministerstvo životního prostředí na projekt BPS poskytlo v rámci Operačního programu MŽP – nakládání s odpady dotaci na základě prospěšnosti projektu v rámci zajišťování životního prostředí pro oblast zpracování a energetické využívání odpadů. Po získání příslibu investičního úvěru na realizaci projektu od PPF banky a.s., byla v roce 2011 vyhlášena soutěž na dodavatele technologie BPS. Na základě veřejného výběrového řízení byla hlavním dodavatelem vybrána společnost Tenza a.s. V současné době probíhá výstavba BPS, zkušební provoz je plánován na konec roku 2012.