Zpracování a energetické využívání bioodpadů

Nakládání s odpady, zemědělská činnost a poskytování služeb pro zemědělství.

Zemědělská činnost