Zpracování a energetické využívání bioodpadů

Nakládání s odpady, zemědělská činnost a poskytování služeb pro zemědělství.

 

Realizace projektů spolufinancovaných Evropskou unií:

 Projekt_1 : Nové preparáty pro optimalizaci biomasy energetických rostlin druhé generace
Realizace projektu v období od 1.4.2021 do 30.6.2023

 Projekt1

 

Projekt_2 : WEKUS spol. s r.o. – Snížení prašnosti v areálu Málkov
Realizace projektu v období od 27.3.2023 do 5.7.2023

 projekt_2