Zpracování a energetické využívání bioodpadů

Nakládání s odpady, zemědělská činnost a poskytování služeb pro zemědělství.

Nakládání s odpady

V bioplynové stanici vyrábíme elektrickou energii a vyrobenou tepelnou energii využíváme při zpracovávání odpadů.

Další informace

Zemědělská činnost

Pro zajištění vlastních zemědělských vstupních materiálů do bioplynové stanice hospodaříme na více než 350 ha zemědělské půdy.

Další informace

Služby pro zemědělství a zahradnictví

Využíváme techniky s žací trojkombinací.


Další informace

Události